Dato for medlemsjulefrokost 2017

Så er der sat dato på medlemsjulefrokosten 2017.

Det bliver lørdag d. 28. oktober 2017.

Sæt kryds i kalenderen ved den store dag, så du ikke risikerer at gå glip af årets fest med medlemmer og personale fra Motionsklubben!

Tilmelding sker i efteråret.


Sommerlotteri

1Motionsklubben starter i dag et sommerlotteri.

Træk et lod hver gang du træner i Motionsklubbens receptionisttider og vind en præmie!

Jo oftere du træner, des større er chancen for at vinde en præmie, så kom frisk og prøv dit held af mens du bliver klar til sommer!


Massage i Svendborg går på sommerferie

1Pga. for lav efterspørgsel på massagetider i Svendborg går denne på sommerferie fra udgangen af uge 20.

Vi forventer at forsøge opstart igen i september.


Store Bededags-biking

_D3S6424På fredag kl. 10.00 – 11.00 kører Karoline en gang Store Bededags-biking.

Holdet er oppe i bookingsystemet. Kom og vær med!


Svømning er slut for denne sæson

_D3S6671Til dem der ikke selv har været opmærksom på det, var sidste lørdag sidste gang, vi havde Bolbro Svømmehal til rådighed i denne sæson. Vi forventer at starte svømning op igen efter sommer fra ca. midt september.


Udendørs fodbold starter op

1Fra søndag d. 14. maj starter vi udendørs fodbold op på banerne ved Bolbro Boblen.

Der laves to hold af de fremmødte og spilles på to mål hver søndag kl. 16.15 – 17.45.

Medlemmer må medbringe både familie (min. 16 år) og venner til aktiviteten. Begge køn er naturligvis velkommen.

Tilmelding foregår under holdbooking. Hvis man kommer flere end sig selv, bedes man skrive, hvor mange ekstra spillere man medbringer i en mail til mouh@mail.dk senest søndag kl. 13.00. Det sikrer, at vi ikke risikerer at aflyse pga. for få tilmeldinger i systemet.


Forårstilbud i Maj

mouhLogoFind et nyt medlem og få en gratis T-shirt fra Craft!

I maj måned giver vi en gratis T-shirt til eksisterende medlemmer, der skaffer et nyt medlem til klubben. Mød op sammen i vores reception i maj for at få glæde af tilbuddet!


Tennis starter op

TennisSå har vi igen tennisbaner ved OB til booking for Motionsklubbens medlemmer og familie.

Vi har fra næste uge en bane tirsdag og torsdag kl. 16.00 – 17.00 samt lørdag kl. 09.00 – 10.00 og 10.00 – 11.00.

Når man har booket banen, må man anvende denne sammen med enten familie fra husstanden eller andre medlemmer fra Motionsklubben.

Udstyr kan lånes gratis i Motionsklubben. Husk at låne en nøgle til tennisbanerne i vores reception, når I har booket banen, så I kan få adgang til denne, hvis lågen er låst.

God fornøjelse!


Generalforsamling 2017

Motionsklubbens bestyrelse inviterer hermed fitness-medlemmer i MOUH til generalforsamling.

Dato: Onsdag den 29. marts 2017 kl. 18.00 – 20.00

Sted: Konferencelokale 54, 15. etage OUH.

Indkommende forslag til generalforsamlingen og kandidater til bestyrelsen, skal tilsendes formanden inden d. 15. marts 2017 for at være gældende til kommende generalforsamling.

Motionsklubben OUH er efter generalforsamlingen vært med smørrebrød, til dette er tilmelding nødvendigt.

 

Dagsorden til generalforsamling:

1.    Valg af dirigent.
2.    Valg af referent.
3.    Valg af stemmetællere.
4.    Formandens årsberetning for 2016 v. Bestyrelsesformand Kenneth K. Poulsen
5.    Regnskabsaflæggelse for 2016 v. Økonomiansvarlig Henrik Seemann
6.    Fastsættelse af kontingent.
7.    Indkommene forslag til Generalforsamlingen.
– Bestyrelsen stiller forslag om udvidelse af bestyrelsen fra 4 til 5 medlemmer. (Forslaget udgår pga. manglende kandidater.)
– Aldersgrænsen for børn til pårørende nedsættes til 15 år.
– Aldersgrænsen for børn til pårørende nedsættes til 15 år under forudsætning af, at der kun må trænes ved pårørendes tilstedeværelse eller indenfor de timer, der er en instruktør til stede.
8.    Kandidater til bestyrelsen.
På valg for 2 år: Formand: Kenneth Poulsen (genopstiller)
På valg for 2 år: Kasserer: Henrik Seemann (genopstiller ikke)
Emil Ringsmose opstiller til kassererposten.
På valg for 2 år: Instruktøransvarlig Kenneth Ringsmose (genopstiller)
På valg for 1 år: Næstformand, Sekretær, Facilitator Emil Ringmose (genopstiller Ikke)
Peter Andersen opstiller til posten
9.    På valg for 1 år: Innovationsansvarlig (Udgår pga. manglende kandidater)
10.    Valg af 2 suppleanter for 1 år hver.
1. suppleant:
2. suppleant:
11.    Evt.

Spørgsmål vedr. klubbens drift, bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver, samt generalforsamlingen kan rettes til bestyrelsen eller formanden Kenneth K. Poulsen på 28 83 63 29 eller mail: k_p@mail.dk

Tilmelding til spisning kan ske ved skranken i Motionsklubben, 63 12 00 74  eller på mouh@mail.dk