Generalforsamling 2017


Motionsklubbens bestyrelse inviterer hermed fitness-medlemmer i MOUH til generalforsamling.

Dato: Onsdag den 29. marts 2017 kl. 18.00 – 20.00

Sted: Konferencelokale 54, 15. etage OUH.

Indkommende forslag til generalforsamlingen og kandidater til bestyrelsen, skal tilsendes formanden inden d. 15. marts 2017 for at være gældende til kommende generalforsamling.

Motionsklubben OUH er efter generalforsamlingen vært med smørrebrød, til dette er tilmelding nødvendigt.

 

Dagsorden til generalforsamling:

1.    Valg af dirigent.
2.    Valg af referent.
3.    Valg af stemmetællere.
4.    Formandens årsberetning for 2016 v. Bestyrelsesformand Kenneth K. Poulsen
5.    Regnskabsaflæggelse for 2016 v. Økonomiansvarlig Henrik Seemann
6.    Fastsættelse af kontingent.
7.    Indkommene forslag til Generalforsamlingen.
– Bestyrelsen stiller forslag om udvidelse af bestyrelsen fra 4 til 5 medlemmer. (Forslaget udgår pga. manglende kandidater.)
– Aldersgrænsen for børn til pårørende nedsættes til 15 år.
– Aldersgrænsen for børn til pårørende nedsættes til 15 år under forudsætning af, at der kun må trænes ved pårørendes tilstedeværelse eller indenfor de timer, der er en instruktør til stede.
8.    Kandidater til bestyrelsen.
På valg for 2 år: Formand: Kenneth Poulsen (genopstiller)
På valg for 2 år: Kasserer: Henrik Seemann (genopstiller ikke)
Emil Ringsmose opstiller til kassererposten.
På valg for 2 år: Instruktøransvarlig Kenneth Ringsmose (genopstiller)
På valg for 1 år: Næstformand, Sekretær, Facilitator Emil Ringmose (genopstiller Ikke)
Peter Andersen opstiller til posten
9.    På valg for 1 år: Innovationsansvarlig (Udgår pga. manglende kandidater)
10.    Valg af 2 suppleanter for 1 år hver.
1. suppleant:
2. suppleant:
11.    Evt.

Spørgsmål vedr. klubbens drift, bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver, samt generalforsamlingen kan rettes til bestyrelsen eller formanden Kenneth K. Poulsen på 28 83 63 29 eller mail: k_p@mail.dk

Tilmelding til spisning kan ske ved skranken i Motionsklubben, 63 12 00 74  eller på mouh@mail.dk