Generalforsamling 2018


MOUH´s bestyrelse inviterer hermed Fitnessmedlemmer i MOUH til generalforsamling 2018.

Dato: Onsdag den 21. marts 2018 kl. 18.00 – 20.00

Sted: Nielsine Nielsen i klinikbygningen.

Indkommende forslag til generalforsamlingen og kandidater til bestyrelsen skal tilsendes formanden inden d. 7. marts 2018 for at være gældende til kommende generalforsamling.

Motionsklubben OUH er efter generalforsamlingen vært med smørrebrød og drikkevarer. Til dette er tilmelding nødvendigt.

 

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens årsberetning for 2017 v. Bestyrelsesformand Kenneth K. Poulsen
5. Regnskabsaflæggelse for 2017 v. Økonomiansvarlig Emil Ringsmose
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkommende forslag
– A) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen udviddes fra 4 til 5 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg til Økonomiansvarlig Emil Ringsmose (genopstiller)
9. Valg til Innovationsansvarlig og sekretær Peter Andersen (genopstiller)
10. Valg til 5. bestyrelsesmedlem (under forudsætning af at forslag A vedtages. Ved afvisning af forslag A udgår dette punkt.)
11. Valg af 2 suppleanter for 1 år hver.
1. suppleant
2. suppleant
12. Valg af revisor og suppleant
13. Evt.

 

Klubbens vedtægter kan rekvireres ved skranken i Odense eller på mouh@mail.dk

Spørgsmål vedr. klubbens drift, bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver, samt generalforsamlingen kan rettes til bestyrelsen eller formanden Kenneth K. Poulsen på 28 83 63 29 eller mail k_p@mail.dk

Tilmelding til spisning kan ske ved skranken i Motionsklubben, 63 12 00 74 eller på mouh@mail.dk