Bestyrelsesmøde


Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 8. maj.

Forslag/punkter til drøftelse fra medlemmer til bestyrelsen kan sendes på mail: mouh@mail.dk senest d. 4. maj.