Bestyrelsesmøde


Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 28. august.

Forslag/punkter til drøftelse fra medlemmer til bestyrelsen kan sendes på mail: mouh@mail.dk senest d. 24. august.