Bestyrelsesmøde


Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 19. november.

Forslag/punkter til drøftelse fra medlemmer til bestyrelsen kan sendes på mail: mouh@mail.dk senest d. 16. november.