Generalforsamling 2019


MOUH´s bestyrelse inviterer hermed Fitnessmedlemmer i MOUH til generalforsamling 2019.

Dato: Onsdag den 27. marts 2019 kl. 18.00 – 20.00

Sted: Konferencelokale 54, 15. etage, OUH.

Indkommende forslag til generalforsamlingen og kandidater til bestyrelsen skal tilsendes formanden inden d. 13. marts 2019 for at være gældende til kommende generalforsamling.

Motionsklubben OUH er efter generalforsamlingen vært med smørrebrød og drikkevarer. Til dette er tilmelding nødvendigt.

 

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens årsberetning for 2018 v. Bestyrelsesformand Kenneth K. Poulsen
5. Regnskabsaflæggelse for 2018 v. Bestyrelsesformand Kenneth K. Poulsen
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkommende forslag
8. Valg til Formand Kenneth Kofod Poulsen (genopstiller)
9. Valg til Bestyrelsesmedlem Kenneth Vest Ringsmose (genopstiller)
10. Valg til Bestyrelsesmedlem Matthias Bode (genopstiller)
11. Valg af 2 suppleanter for 1 år hver.
1. suppleant
2. suppleant
12. Valg af revisor
13. Valg af revisor-suppleant
14. Evt.

 

Klubbens vedtægter kan rekvireres ved skranken i Odense eller på mouh@mail.dk

Spørgsmål vedr. klubbens drift, bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver, samt generalforsamlingen kan rettes til bestyrelsen eller formanden Kenneth K. Poulsen på 28 83 63 29 eller mail k_p@mail.dk

Tilmelding til spisning kan ske ved skranken i Motionsklubben, 63 12 00 74 eller på mouh@mail.dk