Generalforsamling 2016


Generalforsamling 2016
MOUH´s bestyrelse inviterer hermed medlemmer i MOUH til generalforsamling
Dato:
Onsdag den 16. marts 2016 kl. 18.00 – 20.00
Sted:
Konferencelokale 54, 15. etage, OUH
Indkommende forslag til generalforsamlingen og kandidater til bestyrelsen, skal tilsendes formanden inden d. 4. marts 2016 for at være gældende til kommende generalforsamling.
Motionsklubben OUH er efter generalforsamlingen vært med smørrebrød, til dette er tilmelding nødvendigt.
Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens årsberetning for 2015 v. Bestyrelsesformand Kenneth K. Poulsen
5. Regnskabsaflæggelse for 2015 v. Økonomiansvarlig Henrik Seemann
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkommene forslag og kandidater til bestyrelsen. (Skal være formanden i hænde senest fredag den 4. marts 2016).
8. På valg Kasserer: Henrik Seemann (genopstiller)
9. På valg IT-ansvarlig: Daniel Kenworthy (genopstiller ikke)
10. Valg af 2 suppleanter for 1 år hver.
1. suppleant:
2. suppleant:
11. Evt.
Spørgsmål vedr. klubbens drift, bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver, samt generalforsamling kan rettes til bestyrelsen eller formanden Kenneth K. Poulsen på 28 83 63 29 eller mail k_p@mail.dk.
Tilmelding til spisning kan ske ved skranken i Motionsklubben, 63 12 00 74 eller på mouh@mail.dk.