Generalforsamling & 25 års Jubilæumsfest for medlemmer i Motionsklubben OUH, udskydes til senere


Generalforsamling
&
25 års Jubilæumsfest
for medlemmer i Motionsklubben OUH

Dato:
Lørdag den 14. marts 2020
Generalforsamling kl. 17.00 – 18.30
Jubilæumsfest kl. 19:00 – ?

Sted: 
Kansas City
Munkebjergvej 140, 5230 Odense

Dagsorden til generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens årsberetning for 2019 v. Formand Kenneth K. Poulsen
 5. Regnskabsaflæggelse for 2019 v. Kasserer Emil Ringmose
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkommende forslag
 8. Valg til bestyrelsen
  Valg til Næstformand Peter C. Andersen genopstiller
  Valg til Kasserer
  Valg til Bestyrelsesmedlem Alex HartMann genopstiller
  Valg til Bestyrelsesmedlem
 9. Valg af 2 suppleanter for 1 år hver.
  1. suppleant
  2. suppleant
 10. Valg af revisor og suppleant
  1. revisor
  2. revisor-suppleant
 11. Evt. 

Indkommende forslag til generalforsamlingen
og kandidater til bestyrelsen, skal tilsendes formanden inden
d. 1. marts 2020 på k_p@mail.dk for at
være gældende til kommende generalforsamling.

Tilmelding generalforsamling via Flexyboks