Motionsklubben OUH tager ansvar.


Kære medlemmer

Motionsklubben OUH er lukket ned resten af marts måned pga. den nuværende situation med Covid19, det er inklusive generalforsamling og jubilæumsfest, der udskydes til senere.
Bestyrelsen har derfor beslutte, at der er kontingentfritagelse resten af marts og der tilbagebetales et ½ kontingent.

Der opfordres til at følge med på OUH´s intranet og forholder sig til de forbyggende initiativer.

Vi håber, der lige nu er forståelse for vores tiltag.

Spørgsmål vedr. klubben kan rettes til:


daglig leder Emilie Nørbæk 60382974,
bestyrelsesmedlem Alex Hartmann 22940045
eller
bestyrelsesformand Kenneth K. Poulsen 28836329

På vegne af Motionsklubben OUH

Bestyrelsesformand Kenneth K. Poulsen