Indsatser for at få MOUH med på Nyt OUH

Flytningen til Nyt OUH nærmer sig og derfor stiger interessen for hvorvidt MOUH skal med eller ej også. Da vi er begyndt at få rigtig mange spørgsmål på området og hører at medlemmer ønsker viden om hvad der er gjort tidligere, har vi lavet denne blog. Vi håber det kan give et overblik over de enkelte indsatser og skulle I have dybdegående spørgsmål, er i velkommen til at kontakte receptionen eller bestyrelsen. 

MOUH var oprindeligt med i den første runde af planlægningen, men blev senere fravalgt da man fra Nyt OUHs side kunne se, at der ikke var penge eller plads nok.

OUH sørgede derfor for, at der forelå en mulighed for at MOUH kunne lave en aftale med SDU Fitness om eventuelt samarbejde eller overtagelse af MOUHs medlemmer.

MOUH opstartede flere eksterne aktiviteter såsom badminton, svømning og kajak. Formålet med at udbyde disse aktiviteter var, at give endnu mere til vores medlemmers familie og derigennem være med til at hjælpe work/life balance.

MOUH etablerede omkring 2018 idrætsambassadørkorpset, som skulle være med til at skabe kontakt mellem klubben og afdelingerne og reklamere for MOUH.

  • MOUH har et ønske/ambition om at have en idrætsambassadør på stort set hver afdeling. Idrætsambassadørerne inviteres til møde et par gange om året, hvor udviklingen af klubben og nye initiativer er omdrejningspunktet.

Den daværende bestyrelse besluttede at justere på den daglige leders arbejdsopgaver, så en større del af arbejdet handlede om sundhedsfremme ude på afdelingerne.

 • Vidste du at alle afdelinger kan benytte sig af MOUHs tilbud om sundhedsfremme. Hvad indeholder dette tilbud?
   • Daglig leder laver gratis sessioner med elastik-, ryg-, fysisk træning på afdelinger efter deres ønske.
   • Det er også muligt at booke en instruktør til at lave privat hold på afdelingen, eller at arrangere et privat hold nede i klubben.
   • Man kan booke en massør til afdelingen.

I slutningen af 2019 besluttede bestyrelsen sig for at der skulle laves en renovering af centeret, så det fremstod mere ryddet og moderne. Meget af det udstyr man havde, var fra 90’erne, hvorfor man også valgte at bruge penge på at købe nyt udstyr. 

Under den første nedlukning tog bestyrelsen kontakt til Nyt OUHs styregruppe i et forsøg på at åbne op for en dialog og eventuelt for stablet et samarbejde på benene. 

Senere på året forsøgte MOUH sig ved at kontakte Regionsrådet, for her at åbne op for dialog og høre om mulighederne for at komme med på Nyt OUH. 

Med genåbningen af MOUH i maj 2021 blev en del ressourcer kastet efter nyt promoveringsmateriale, for at vinde en del af de medlemmer tilbage som MOUH tabte under nedlukningen.

  • Ny hjemmeside
  • Nye plakater, roll-ups, flyers og videomateriale af klubben samt af forsker inden for sundhedsfremme på arbejdspladsen.
  • Kampagner blev kørt med gratis oprettelse og gratis træning.

Daglig leder havde møde med leder fra Arbejdsmiljøfunktionen for at åbne op for muligheden for at samarbejde om projekter med sundhedsfremme på OUH

  • Medførte invitation til at deltage på Netværksmøderne for de Sundhedsfremmende ambassadører på OUH i 2022. Møde i februar i Svendborg samt juni i Odense.

Møde med repræsentant fra Direktionen for at høre om den sidste nye udvikling i processen med Nyt OUH samt forhøre sig om muligheden for at få MOUH med på Nyt OUH. Pt. ingen mulighed, man ville dog hjælpe med at genskabe kontakten til SDU Fitness, hvis dette var interessant for MOUH.

  • Dog ses det ikke som interessant fra MOUHs side at samle de to foreninger, da det er to vidt forskellige målgrupper med forskellige værdisæt. Yderligere er faciliteterne i SDU Fitness kun en smule større end MOUHs, hvorfor det virker urealistisk at samle 15.000 studerende og ansatte fra SDU med 10.000 sundhedspersonale fra OUH. Sidst men ikke mindst, vil afstanden fra Nyt OUH til SDU Fitness svare til 1,3 km, hvorfor det ikke længere vil virke let tilgængeligt.

Brugerundersøgelse havde både til formål at undersøge MOUHs medlemmers brug og behov, men også til at indhente information om medlemmernes viden om situationen med Nyt OUH. Her blev det tydeligt at mange medlemmer ikke var bekendt med det faktum,  at MOUH ikke kommer med ud på det nye. 

Bestyrelsen har taget kontakt til andre motionsklubber på sygehuse rundt om i Danmark. Målet er at blive klogere på hvordan andre driver foreningerne, har samarbejde med sygehuset samt eventuelt om man kan lave et samarbejde klubberne i mellem. 

Gennem de forskellige indsatser og møder med forskellige repræsentanter fra OUH, er det blevet tydeligt for MOUHs bestyrelse, at der desværre hersker en misforståelse om hvem MOUH er og hvordan vi arbejder. Åbenbart bliver MOUH set som et kommercielt fitnesscenter på lige fod med eksterne som Fitness World. Af denne grund er der en tilbageholdenhed i forhold til at samarbejde med MOUH. Denne forståelse skal vi helst have ændret til det faktuelle, hvilket er at MOUH er en non-profit (personale)idrætsforening som er styret af medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra foreningen. 

DERFOR HAR MOUH BRUG FOR AT VORES MEDLEMMER HÆVER STEMMEN OG HJÆLPER MED AT KORRIGERER DENNE MISFORSTÅELSE OG UDPENSLER GEVINDSTERNE VED AT HAVE EN IDRÆTSFORENING PÅ MATRIKLEN.

Et par af vores medlemmer har selvstændigt taget initiativ til at gøre noget. 

Brian Hansen har skrevet et læserbrev i Fyens Stiftstidende: https://fyens.dk/artikel/debat-forglemmelse-eller-bevidst-fravalg-af-sundhedsfremmende-tiltag-p%C3%A5-nyt-ouh

Brian Hansen og Emma Brix har sammen lavet en underskriftindsamling: https://www.skrivunder.net/vi_vil_fortsat_have_en_idratsforening_med_fitnesscenter_for_de_ansatte_pa_nyt_ouh

Vi har ligeledes lavet denne støttevejledning, som lister nogle idéer til, hvordan man kan tage problemstillingen op i det interne system. 

Text for pop up