Trivsel på arbejdspladsen

i samarbejde med MOUH

Sundhedsfremmende projekt

I en presset hverdag hvor arbejdsopgaverne er mange, kan det være svært at presse endnu en opgave ind. Også selvom at denne opgave er yderst vigtig og kan have stor påvirkning på mange mennesker og deres fysiske og mentale velvære. Nemlig opgaven om sundhedsfremme og trivsel på arbejdspladsen.

Derfor kan det være vejen frem at få assistance fra eksterne ressourcer som har viden, idéer og fagpersonale. Motionsklubben OUH har den fordel at vi er beliggende på OUH, med gode træningsfaciliteter og dygtige instruktører. Vi er derfor lige ved hånden for alle afdelinger på OUH. Mange afdelinger har allerede benyttet vores tilbud med private holdtræninger, hvor afdelingen selv bestemmer aktiviteten, samt vores tilbud om at lave små sundhedsfremmende initiativer ude på afdelingerne som f.eks. elastiktræning, rygøvelser eller vejning med vores bioimpedancevægt.

1

Individuel diagnose

Vi kommer ud til jer på afdelingen og sammen finder vi ud af, hvad netop Jeres behov er i forhold til sundhedsfremme.

2

Individuel plan

Motionsklubben OUH kommer med et forslag og en plan for hvordan et sådant projekt kan eksekveres.

3

effekiv træning

Motionsklubben OUH og dets instruktører står for de aftalte sessioner.

4

Evaluering

Ved ønske kan der sammen udfærdiges en evaluering ved projektets afslutning.

Kontakt os

Kontakt MOUH’s daglige leder, hvis du er sundhedsfremmende ambassadør på din afdeling.
Motionsklubben OUH vil hjælpe med at skabe et passende projekt, uanset om i måtte ønske små og sjove tiltag eller et mere omfattende projekt. Så hvad skal du gøre?

Hvilke projekter har andre afdelinger haft

Klinisk Biokemisk Afdeling Svendborg

2 måneders projekt med en massør på afdelingen i 2 timer en gang om ugen.

Radiologisk og SDCO

10 minutters elastiktræning på afdelingen 1-2 gange om ugen.

Fælles Akutmodtagelse

10 ugers projekt med en ugentlig privat holdtræning med yoga-mindfullness.

Klinisk Genetisk Afdeling

3 timers session ude på afdelingen med en mindfullness instruktør. Privat holdtræning med yoga og dans

Neurokirurgisk Afdeling

Privat holdtræning med yoga

Fordelene ved motion på arbejdspladsen

Prof. Karen Søgaard snakkede med os om de forskellige fordele ved motion på arbejdspladsen og fysisk aktivitets indflydelse på de ansattes velvære og hedbred.

Text for pop up