Nyheder

Referat GF 2023

1. Valg af dirigent Mette Malene Petersen blev valgt. 2. Valg af referent Sara Brinkmann blev valgt 3. Valg af stemmetællere Esben Eller og Emilie Nørbæk blev valgt Dirigenten konstaterede at indkaldelse til generalforsamling og udsendelse af dagsorden er sket rettidigt og jævnfør klubbens vedtægter 4. Formandens beretning (ved sekretær Peter Andersen) 2022 har været …

Referat GF 2023 Read More »

Text for pop up